Η Εταιρία μας

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ιδρύθηκε το Νοέμβριο 1988, με πρωτοβουλία του  πρώην Προέδρου της Γ. Σταυρόπουλου, πρώην Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας και πρώην Υπουργού, ο οποίος υπήρξε ιδρυτικό μέλος, από το 1987, της αντίστοιχης ευρωπαϊκής ένωσης με την επωνυμία MEDEL (MAGISTRATS EUROPEENS POUR LA DEMOCRATIE ET LES LIBERTES). Ετσι η Εταιρία γίνεται μέλος της αντίστοιχης ευρωπαικής ενωσης, τον Απρίλιο 1989.

ΣΚΟΠΟΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

  • Η υπεράσπιση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης απέναντι τόσο στην εκτελεστική εξουσία, όσο και στα ιδιωτικά συμφέροντα.
  • Ο εκδημοκρατισμός της Δικαιοσύνης αναφορικά με τους όρους και τις συνθήκες άσκησης του λειτουργήματος.
  • Η συμβολή στην βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του τρόπου απονομής της Δικαιοσύνης
  • Η ενίσχυση του δικαιώματος των δικαστικών λειτουργών στις ελευθερίες της έκφρασης, της συνάθροισης και του συνεταιρίζεσθαι, καθώς και όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από την συλλογική και ειδικότερα την συνδικαλιστική τους δράση
  • Η μέριμνα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ανεξάρτητα από φυλή, φύλο, χρώμα, γλώσσα, θρησκεία, πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις ή κοινωνική προέλευση, περιουσία, τόπο γέννησης ή άλλη κατάσταση έναντι παραβιάσεων ή περιορισμών που προέρχονται από την άσκηση της κρατικής εξουσίας
  • Η διερεύνηση ζητημάτων, η οργάνωση συνεδρίων, επιστημονικών συναντήσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, κλπ. η κατάρτιση μελετών και διατύπωση προτάσεων σε θέματα σχετικά με την Δημοκρατία, την Δικαιοσύνη και τις Ελευθερίες και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα
  • Η προώθηση της ευρωπαϊκής ενότητας και της παγκόσμιας δικαστικής καλλιέργειας με ανταλλαγή πληροφοριών και μελετών, η συνεργασία με ελληνικές και ξένες ενώσεις δικαστικών λειτουργών και άλλες ελληνικές και διεθνείς οργανώσεις για την εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών.
  • Στα πλαίσια του σκοπού αυτού η Εταιρία, είναι από το 1990 μέλος της MEDEL.
(c) All Rights Reserved 2023-24        Designed and Developed by  LAWNET