Διοικητικό Συμβούλιο

  • Πρόεδρος – Μαρία Παπαδημητρίου 
  • Αντιπρόεδρος Α’  – Μαργαρίτα Στενιώτη 
  • Αντιπρόεδρος Β’ – Σουλτάνα Κωνσταντίνου​
  • Γεν. Γραμματέας – Νίκη Μεθενίτου 
  • Ειδ. Γραμματέας – Κωνσταντίνος Τόλης
  • Ταμίας – Ιωάννης Τριανταφυλλίδης 
  • Μέλος – Χαράλαμπος Μαυρίδης 
  • Μέλος – Αικατερίνη Κουτσοπούλου
(c) All Rights Reserved 2023-24        Designed and Developed by  LAWNET