ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ- ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για την Δημοκρατία και τις Ελευθερίες καλεί τα μέλη της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο του Ευρωπαικού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου [EPLO] την Δευτέρα 19 Ιουνίου 20017 και ώρα 15:0010 με θέματα:

1)         Έγκριση πεπραγμένων του Δ.Σ.

2)         Οικονομικός Απολογισμός

3)         Εκλογή μελών του νέου Δ.Σ. και μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής

Τα μέλη της Εταιρίας που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή πρέπει να το δηλώσουν μέχρι 31 Μαΐου ε.ε. Η σχετική δήλωση θα γίνει με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση telem@otenet.gr.

Αθήνα 18 Mαίου 20017

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

(c) All Rights Reserved 2023-24        Designed and Developed by  LAWNET