ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Ψήφισμα 23 Μαϊου 2015

Στις 23.5.2015, η Εταιρία Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες φιλοξένησε στην Αθήνα –στο αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης, την εορταστική εκδήλωση της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Ένωσης- Μedel, για τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την ίδρυση της. Γιόρτασε επίσης την Ημέρα της Ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης στην Ευρώπη και τίμησε την μνήμη του δικαστή Τζοβάνι Φαλκόνε, που δολοφονήθηκε στις 23.5.1992.

Η εκδήλωση έκλεισε με Ψήφισμα της Medel για Αλληλεγγύη- Αξιοπρέπεια και Δικαιοσύνη.

ΨΗΦΙΣΜΑ

για τα 30 χρόνια από την ίδρυση της Ένωσης των Ευρωπαίων Δικαστών για τη Δημοκρατία και Ελευθερίες [MEDEL].

 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ- ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ- ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τον Ιούνιο 1985, μια ομάδα ευρωπαίων δικαστικών λειτουργών ίδρυσε την Ένωση Ευρωπαίων Δικαστών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες [MEDEL]. Η Ένωση στηρίχθηκε στην βαθειά πεποίθηση ότι η ενωμένη Ευρώπη δεν θα πρέπει να περιοριστεί στις ελεύθερες αγορές, αλλά να στηρίζεται στην προάσπιση του Κράτους Δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

Η Ευρώπη 30 χρόνια αργότερα, διαμορφώθηκε έτσι που δύσκολα θα φαντάζονταν κανείς τότε. Απολυταρχικά καθεστώτα εξέπεσαν, η δημοκρατία εξαπλώθηκε, τα σύνορα άνοιξαν και η Ενωμένη Ευρώπη περιλαμβάνει κάποια νέα Κράτη-μέλη. Παρόλα αυτά, η προστασία και η προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι σήμερα, όπως και τότε, ένας συνεχής και ουσιαστικός αγώνας, αφού η πρόοδος για μια δημοκρατική διοίκηση δεν εξελίχθηκε όπως θα έπρεπε.

 

ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Στον πρόλογο του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων διακηρύσσεται ότι « Η Ένωση ιδρύθηκε στηρίζεται στις αδιαίρετες, οικουμενικές αξίες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της ισότητας και της αλληλεγγύης» και ότι « η απόλαυση αυτών των δικαιωμάτων εμπερικλείει ευθύνες και υποχρεώσεις σχετικά με τους άλλους ανθρώπους, την ανθρώπινη κοινότητα και τις μελλοντικές γενεές.

Η αλληλεγγύη πρέπει να μην είναι μια λέξη χωρίς νόημα –οι ευρωπαϊκές πολιτικές πρέπει να συμβαδίζουν με τις αρχές του Χάρτη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εντούτοις οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και οι Κυβερνήσεις δεν πρέπει να  επιβάλλουν στα κράτη-μέλη  και στους πληθυσμούς, αντιδημοκρατικές πολιτικές, που παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδιαίτερα τα κοινωνικά δικαιώματα,, που αποκτήθηκαν μετά από μακρύς και συνεχείς αγώνες πολλών χρόνων ή πολιτικές, που μπορεί να ταπεινώνουν ολόκληρα έθνη, στερώντας τους την εθνική υπερηφάνεια και την ελπίδα να οικοδομήσουν μια αξιοπρεπή ζωή στην χώρα τους.

Οι Ευρωπαϊκοί Θεσμοί δεν πρέπει να προωθούν μειώσεις μισθών και περικοπές των κοινωνικών προνομίων των εργαζομένων και να δυσκολεύουν το μέλλον των νεώτερων γενεών, ενώ παραμένουν σιωπηλοί όταν εταιρείες χρησιμοποιούν φορολογικούς παράδεισους, μερικούς από τους οποίους μέσα στην ευρωπαϊκή ένωση και Τράπεζες και χρηματοοικονομικά έσοδα προστατεύονται περισσότερο από τον ευρωπαϊκό λαό.

Η Ευρώπη χρειάζεται μια «Νέα Συμφωνία», η οποία θα μπορούσε να έχει μορφή

δικαιοδοτικής εγγύησης για τα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα.

Όπως επεσήμανε η MEDEL το 2012 στο Μανιφέστο της Vilamoura, τα τρέχοντα προβλήματα της Ευρώπης δεν εγείρονται εξαιτίας της εφαρμογής των κοινωνικών δικαιωμάτων και η οικονομική κρίση δεν μπορεί να αιτιολογήσει  επανεξέταση των κοινωνικών ωφελειών.

 

ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΟΛΩΝ

Η Ευρώπη πρέπει να είναι πολυπολιτισμική με ελευθερίες για όλους, ανεξάρτητα από την προέλευσή , την εθνικότητά, την φυλή,  την θρησκεία ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές πρέπει ενεργά να συνεισφέρουν στην καθιέρωση δίκαιων και ίσων προϋποθέσεων για όλους, όσους διαβιούν και εργάζονται στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών μεταναστών, οι οποίοι αναζητούν καλύτερες συνθήκες ζωής και ένα ειρηνικό μέλλον. Οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί δεν πρέπει να παραμένουν παθητικοί στην τραγωδία, που εκτυλίσσεται στις ακτές της.

Όπως διακήρυξε η MEDEL το 2013, η ευρωπαϊκή  μεταναστευτική πολιτική  πρέπει να εστιάζεται όχι μόνον στην ασφάλεια, αλλά κυρίως σε ανθρωπιστικούς λόγους. Αυτό απαιτεί την υιοθέτηση, σε ευρωπαϊκό  επίπεδο, ξεκάθαρων και δίκαιων μεταναστευτικών  κανόνων.

Ο αγώνας για αξιοπρέπεια είναι ένας αγώνας για όλη την ανθρωπότητα.

 

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ ΚΟΙΝΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ο σεβασμός για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, και η προστασία και η προάσπιση για μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη είναι από τους κυρίαρχους σκοπούς της MEDEL. Με μια μόνον ανεξάρτητη, προσιτή και αποτελεσματική δικαστική εξουσία, τα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών μπορούν να είναι πραγματικά προστατευμένα και εγγυημένα.

Η MEDEL στην διακήρυξη του Μαΐου 2014, υπογράμμισε ότι το δικαίωμα σε ανεξάρτητα δικαστήρια είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα. Η ενωμένη Ευρώπη πρέπει να οικοδομείται, στηριζόμενη στα δικαιώματα των πολιτών, που προστατεύονται από μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη και όχι σε χρηματοοικονομικές αγορές, που οδηγούν σε αποσταθεροποίηση.

Αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι δημοκρατικές ελευθερίες θα προστατευτούν μόνον με μια αυστηρή διάκριση μεταξύ της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας. Τα μέτρα που αναφέρονται σε ελευθερίες, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων επιτήρησης και υποκλοπής των προσωπικών δεδομένων,  πρέπει να ελέγχονται από δικαστές.   

Ομοίως, δικαστές και όχι διαιτητές, πρέπει να διεξάγουν τις δίκες μεταξύ των εταιριών και των κρατών –μελών της ευρωπαϊκής ένωσης.  Το σχέδιο του «Διατλαντικού Εμπορίου και των επενδύσεων εταιρικής σχέσης»  [TTIP], το οποίο προβλέπει για αυτές τις περιπτώσεις διαιτητικά δικαστήρια, μπορεί να οδηγήσουν στην απόρριψη νόμων, που έχουν δημοκρατικά ψηφιστεί.

Σε μια όλο και πιο ενοποιημένη Ευρώπη, η απουσία κοινών κανόνων, σχετικά με την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης είναι μια σοβαρή απειλή για τα δικαιώματα των πολιτών.  Η δικαστική εξουσία στην Ευρώπη πρέπει να κινηθεί από την συνεργασία  στην ενσωμάτωση.

Οι ευρωπαίοι δικαστικοί λειτουργοί συνεργάζονται σήμερα έτσι ώστε να εφαρμόζεται άμεσα η ευρωπαϊκή νομοθεσία και η νομολογία των ευρωπαϊκών δικαστηρίων του Λουξεμβούργου και του Στραβούργου.

Έχοντας επιτύχει αμοιβαία εμπιστοσύνη και καθημερινές σχέσεις είναι τώρα η κατάλληλη χρονική περίοδος να βγούμε στο προσκήνιο της συνεργασίας, με σκοπό την ολοκληρωτική ένωση της δικαστικής εξουσίας στην Ευρώπη.

Κάποιοι κοινοί νόμοι για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, σχετικά με την διοίκηση και την απόδοση ευθυνών, τον διορισμό των δικαστών ή τον ρόλο και την αυτονομία των εισαγγελέων, ως και την πρόσβαση των πολιτών στην δικαιοσύνη, είναι απαραίτητοι και αποσκοπούν σε δικαστική ανεξαρτησία και δίκαιη πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

Μόνο με αυτό τον τρόπο, οι Ευρωπαίοι πολίτες θα είναι βέβαιοι ότι τα δικαιώματά τους θα προστατεύονται από μια αληθινά κοινή δικαιοσύνη.

 

(c) All Rights Reserved 2023-24        Designed and Developed by  LAWNET