Ψήφισμα της Εταιρίας Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες, εν όψει της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία και της απόλυσης δικαστικών λειτουργών

Η Εταιρία Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες, μέλος της MEDEL – Magistrats Européens pour la démocratie et les libertés (Ευρωπαίοι Δικαστικοί Λειτουργοί για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες), – συμμετέχει στην παγκόσμια αγωνία για την περιστολή των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Τουρκία, την επαύριο του αποτυχημένου στρατιωτικού πραξικοπήματος.
Είναι πολύ ανησυχητικό το γεγονός ότι εκτός από τις δεκάδες χιλιάδες άλλων δημοσίων υπαλλήλων, 2745 τούρκοι δικαστικοί λειτουργοί τέθηκαν αμέσως σε διαθεσιμότητα και περίπου διακόσιοι από αυτούς έχουν συλληφθεί.
Επισημαίνουμε ότι το τεκμήριο αθωότητας και η διαφάνεια αποτελούν δικλείδες ασφαλείας για μια δίκαιη δίκη. Οι επιθέσεις κατά της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και η τρομοκράτηση των δικαστών με εκκαθαριστικές επιχειρήσεις διαβρώνουν το κράτος δικαίου και τη διάκριση των λειτουργιών και αποδυναμώνουν τη δημοκρατία.
Καλούμε, λοιπόν, τις τουρκικές Αρχές να ελευθερώσουν και να επαναφέρουν στις θέσεις τους, τους δικαστικούς λειτουργούς, που απολύθηκαν ή τελούν υπό κράτηση, μέχρι να διερευνηθούν και να αποδειχθούν αξιόπιστες οι σε βάρος τους υποψίες. Οποιαδήποτε δε διαδικασία σε βάρος τους πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένη με το διεθνές δίκαιο και, μάλιστα, με τις αρχές της δίκαιης δίκης του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Τονίζουμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπορούν να καταργούνται στο όνομα της ασφάλειας. Καλούμε, λοιπόν, την τουρκική Κυβέρνηση, τις κρίσιμες αυτές ώρες, να σεβαστεί τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, να προασπίσει το κράτος δικαίου και να ενδυναμώσει τους δημοκρατικούς θεσμούς.
Τέλος, καλούμε τα Ηνωμένα Έθνη, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις εθνικές Κυβερνήσεις των Κρατών Μελών της, το Συμβούλιο της Ευρώπης και κάθε άλλη ανθρωπιστική οργάνωση να αναλάβουν το μέρος της ευθύνης τους και να αξιώσουν την υπεράσπιση αυτών των αρχών, για την υποστήριξη των τούρκων συναδέλφων.

Αθήνα 21 Ιουλίου 2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο

(c) All Rights Reserved 2023-24        Designed and Developed by  LAWNET