ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ EEΔΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΚΤΩ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ

Αναδημοσίευση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ EEΔΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΚΤΩ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ

Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου ως ανεξάρτητου συμβουλευτικού οργάνου της Ελληνικής Πολιτείας για θέματα προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, και σε συνέχεια της από 20.7.2016 δήλωσής της σχετικά με την εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας των οκτώ τούρκων στρατιωτικών1, εκφράζει ομόφωνα την ικανοποίησή της για τις αποφάσεις του Αρείου Πάγου που αφορούν τη μη έκδοσή τους. Σύμφωνα με τις αποφάσεις των τριών συνθέσεων του Αρείου Πάγου, η πιθανότητα ακυρώσεως ή περιστολής του πλαισίου δικαιωμάτων όλων των εκζητουμένων, ανεξαρτήτως του βαθμού ενοχής ή βαρύτητας των αδικημάτων, δεν επιτρέπει την εφαρμογή διατάξεων που ρυθμίζουν την έκδοσή τους, αφού αυτές υποχωρούν έναντι των υπέρτερης σημασίας κανόνων που προστατεύουν τα δικαιώματα του ανθρώπου.
Η ανθρώπινη αξία και αξιοπρέπεια όπως αυτές διασφαλίζονται από την αρχή της δίκαιης δίκης και της απαγόρευσης κάθε μορφής βασανιστηρίων, ανήκουν στον πυρήνα του νομικού μας πολιτισμού, και αυτό αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή που διατρέχει όλα τα ευρωπαϊκά και διεθνή κείμενα δικαιωμάτων του ανθρώπου. Στην παρούσα δυσμενή συγκυρία, η οποία έχει παγκόσμια χαρακτηριστικά, επιδιώκεται να κυριαρχήσουν οι απειλές, ο φόβος, η αβεβαιότητα και η υποχώρηση των θεμελιωδών αξιών και κανόνων προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Οι αποφάσεις αυτές του Ανώτατου Πολιτικού και Ποινικού Δικαστηρίου της χώρας συμβολίζουν τη νίκη του κράτους δικαίου. Η ανεπηρέαστη εφαρμογή του Συντάγματος και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου από την ανεξάρτητη Ελληνική Δικαιοσύνη, συνιστά ύψιστο δικαιοκρατικό και θεσμικό εχέγγυο της Πολιτείας μας, στο οποίο δε χωρούν διαπραγματεύσεις, υπαναχωρήσεις και υπολογισμοί.

(c) All Rights Reserved 2023-24        Designed and Developed by  LAWNET