ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ TΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ [TTIP]

Η «Εταιρία Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες» εκφράζει τη βαθειά της ανησυχία με βάση όσα διαρρέουν στον τύπο σχετικά με τη σύναψη, μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ, της Διατλαντικής Συμφωνίας Εμπορίου και Επενδύσεων [TTIP], δεδομένης της απουσίας κειμένων διαβούλευσης.
Η συμφωνία αυτή δεν έχει καμία νομική βάση και αμφισβητείται σοβαρά η ίδια η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σύναψή της.
H συμφωνία φαίνεται να απειλεί άμεσα το ευρωπαϊκό κεκτημένο, αμβλύνοντας τους κανόνες που διέπουν την ασφάλεια των τροφίμων, το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, τα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών.
Η προτεινόμενη επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και Κρατών Μελών από «διαιτητικό μηχανισμό”, κατ’ αποκλεισμό των εθνικών δικαστηρίων, προσβάλλει στον πυρήνα του το κράτος δικαίου και τον νομικό πολιτισμό της Ευρώπης, παρέχοντας στους οικονομικά ισχυρούς τη δυνατότητα να διαπραγματεύονται με τα ευρωπαϊκά Κράτη με ίσους όρους και να αποζημιώνονται άμεσα από αυτά όταν θίγονται τα συμφέροντά τους, εκτός του πλαισίου του ισχύοντος ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου.
Εν όψει αυτών η «Εταιρία Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες» καλεί όλους τους πολίτες και ειδικότερα τον νομικό κόσμο σε εγρήγορση.

(c) All Rights Reserved 2023-24        Designed and Developed by  LAWNET