32423423423

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΚΗ

Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Διεύθυνση έκδοσης

ΓΙΟΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Σύμβουλος της επικρατείας

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν ΣΑΚΚΟΥΛΑ