32423423423

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ

Απο τον νόμο στην πραγματικότητα

Β’ Συνέδριο

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ

ΑΘΗΜΑ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ 1994