32423423423

ΜΟΡΦΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ

ΜΟΡΦΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ

Επιστημονική Ημερίδα

Εκδόσεις Σακκούλα / Θεσσαλονίκη 1992