32423423423

ΔΙΚΑΙΣΥΝΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣEΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ

Προβλήματα και Προοπτικές

Α’ Συνέδριο

Με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής

Οργάνωσης Δικαστικών Λειτουργών MEDEL

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ

ΑΘΗΝΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 1991