32423423423

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΚΑΤΑ ΣΩΤ. ΜΠΑΓΙΑ

Στο πλευρό του κ. Μπάγια,
βρίσκεται και η Εταιρεία Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες, η οποία εξέφρασε χθες «την ανησυχία της για τις συνεχιζόμενες πειθαρχικές διώξεις σε βάρος συνδικαλιστών δικαστών».

32423423423

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθιερώθηκε στο Σύνταγμα ως εγγύηση για την προστασία του ανθρώπου σε πολύ ευαίσθητους τομείς της προσωπικότητάς του,
σε εποχή, κατά την οποία η εξέλιξη της τεχνολογίας δημιουργεί πολλαπλάσιες δυνατότητες παραβίασης της ιδιωτικής ζωής από τα κρατικά όργανα, αλλά και από ποικίλα ιδιωτικά συμφέροντα. Για το σκοπό αυτό, ο νομοθέτης ανέθεσε στην Αρχή την εξουσία να ρυθμίζει τα θέματα της αρμοδιότητάς της με αποφάσεις δεσμευτικές για όλους.
Οι αποφάσεις της Αρχής ελέγχονται δικαστικώς και υπόκεινται σε ακύρωση για λόγους νομιμότητας από το κατά το Σύνταγμα αρμόδιο δικαστήριο, δηλαδή από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρακτικές και απόψεις, όμως, που αμφισβητούν ή υποσκάπτουν τη δεσμευτικότητα των αποφάσεων της Αρχής οδηγούν σε υποβάθμιση και αποδυνάμωση της αποστολής της και σε μετατροπή ουσιαστικά του χαρακτήρα της ως θεσμικής εγγύησης σεβασμού της προσωπικότητας σε διακοσμητικό όργανο του πολιτικού συστήματος.
Η Εταιρία Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες διαπιστώνει ότι, όπως προκύπτει από σειρά ενεργειών και δηλώσεων κρατικών λειτουργών, διαγράφεται τάση υποβάθμισης και απαξίωσης των Ανεξάρτητων Αρχών και πρόθεση αποδυνάμωσης στην πράξη των ρυθμίσεων του Συντάγματος και της νομοθεσίας, με βάση τις οποίες έχουν συσταθεί και λειτουργούν οι Αρχές αυτές και οι οποίες αποτέλεσαν σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της Δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου.
Η παραίτηση του προέδρου, του αντιπροέδρου και της πλειοψηφίας των μελών της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και η αιτία που την προκάλεσε καθιστούν με δραματικό τρόπο αναγκαία την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση της κοινωνίας και του νομικού κόσμου για τη διαφύλαξη του κύρους και της αποστολής των Ανεξάρτητων Αρχών.

32423423423

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ-ΔΙΩΞΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

Το γεγονός της αποκάλυψης της ψήφου από τηλεφώνου μελών του Αρείου Πάγου κατά τη λήψη απόφασης,
και μάλιστα ιδιαίτερα σημαντικής, του ακυρωτικού δικαστηρίου συνιστά κατάφωρη παραβίαση βασικών συνταγματικών αρχών και εγγυήσεων δίκαιης δίκης.
Η διάσκεψη αποτελεί το χώρο διαμόρφωσης της τελικής δικαννικής πεποίθησης κάθε μέλους της σύνθεσης του δικαστηρίου, αλλά και της κρίσης του δικαστηρίου ως συλλογικού σώματος, η οποία αποτυπώνεται στην απόφασή του. Η έκδοση δικαστικών αποφάσεων με ψήφους μελών της σύνθεσης που δεν έλαβαν μέρος στη διάσκεψη δεν αποτελεί απλώς παρατυπία και παραβίαση βασικών δικονομικών αρχών, αλλά αναίρεση της ίδιας της εννοίας της δικαστικής απόφασης.
Το τελευταίο διάστημα είδαν επίσης το φως της δημοσιότητας περιπτώσεις διώξεων (ποινικών, πειθαρχικών) και κάθε μορφής ελέγχου δικαστών της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, όπως δυσμενείς μεταθέσεις, αποσπάσεις, θέσεις σε προσωρινή αργία, με συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς την τήρηση των κατά το νόμο και το Σύνταγμα οριζομένων εγγυήσεων και μάλιστα χωρίς να υπάρχει δυνατότητα δευτεροβάθμιας κρίσης. Συχνά μόνη αιτία των διώξεων αυτών είναι η κρίση των δικαστών κατά την άσκηση του δικαιοδοτικού τους έργου.
Πρακτικές σαν τις προαναφερόμενες έχουν ως συνέπεια να έχει επικρατήσει στην πλειονότητα των πολιτικών δικαστών και εισαγγελέων κλίμα ανασφάλειας και ανησυχίας που δεν συμβάλλει στη νηφάλια και ορθή απονομή του δικαίου.
Η Εταιρία, επισημαίνει ότι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από τις παραπάνω ενέργειες κλονίζει την αξιοπιστία των δικαστηρίων και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία τους που καταλήγουν τελικά σε βάρος των πολιτών. Για το λόγο αυτόν καθίσταται αναγκαία η ανατροπή της το συντομότερο δυνατόν.

32423423423

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Ενόψει της επικείμενης ολοκλήρωσης στην Ολομέλεια της Βουλής της προαναθεωρητικής διαδικασίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες, εμμένοντας στις επιφυλάξεις του για τις προτεινόμενες συνταγματικές μεταβολές, επισημαίνει τα εξής:
1. Η αναθεώρηση του Συντάγματος αποτελεί εξαιρετική διαδικασία που πρέπει να ενεργοποιείται μόνον αν διαπιστώνεται ότι από την εξέλιξη των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών ή των δεδομένων της τεχνολογίας έχουν ανακύψει ζητήματα, για τα οποία απαιτείται ρύθμιση με διατάξεις αυξημένου κύρους και με μακρύ χρονικό ορίζοντα, και στο μέτρο που είναι αναγκαίο για την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών. Νομοθετικός πληθωρισμός σε επίπεδο Συντάγματος με συχνές αναθεωρήσεις και ενσωμάτωση στον καταστατικό χάρτη της Χώρας δευτερευουσών ρυθμίσεων, δημιουργεί τον κίνδυνο πολιτικών και νομικών περιπλοκών και, κυρίως, υπονομεύει το κύρος της έννομης τάξης.
Οι παραπάνω αρχές παραβιάζονται με την προωθούμενη συνταγματική αναθεώρηση, στο πλαίσιο της οποίας προτείνονται μεταβολές σε 29 άρθρα του Συντάγματος, πέντε μόλις έτη μετά την προηγούμενη εξαιρετικά εκτεταμένη αναθεώρηση του έτους 2001.
2. Ως προς τις βασικότερες από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στις διατάξεις για τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα και τη δικαστική λειτουργία παρατηρούνται ειδικότερα τα ακόλουθα:
-Ο διάχυτος έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της συνταγματικής παράδοσης της Χώρας μας. Η προτεινόμενη αναθεώρηση του άρθρου 100 και η προβλεπόμενη τη σύσταση συνταγματικού δικαστηρίου – το οποίο, μάλιστα, θα επιλαμβάνεται μόνον αν οι ολομέλειες των ανώτατων δικαστηρίων κρίνουν διάταξη νόμου ως αντισυνταγματική, ενώ για την τελική κρίση υπέρ της συνταγματικότητας η αναθεωρητική πρόταση εμπιστεύεται τα τακτικά δικαστήρια – αποβλέπει προδήλως στη συρρίκνωση του ελέγχου από τα δικαστήρια των πράξεων της εκτελεστικής και νομοθετικής λειτουργίας και στην αποδυνάμωση των ανώτατων δικαστηρίων και, κυρίως, του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με τον τρόπο αυτόν η ισορροπία στη σχέση μεταξύ κρατικής εξουσίας και ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων ανατρέπεται σε βάρος των τελευταίων.
-Η σύσταση ειδικών τμημάτων στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για την εκδίκαση συγκεκριμένης κατηγορίας υποθέσεων αποτελεί επικίνδυνη νομική παραδοξολογία. Πολλά ερωτηματικά τίθενται για τους πραγματικούς σκοπούς, στους οποίους αποβλέπει η σχετική πρόταση αναθεώρησης των άρθρων 95 και 98 παρ. 1. Πάντως, τα επιχειρήματα που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση δεν πείθουν για την αναγκαιότητα της προτεινόμενης, και μάλιστα σε συνταγματικό επίπεδο, ρύθμισης.
-Η προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 24 οδηγεί σε μείωση της κατοχυρωμένης από το Σύνταγμα προστασίας του περιβάλλοντος και ιδίως των δασικών εκτάσεων. Η πρόταση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την εξέλιξη που παρατηρείται σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με την οποία ενισχύεται το νομικό οπλοστάσιο για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων σοβαρών κινδύνων για το περιβάλλον, καθώς και με την επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπιστεί το σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα στη Χώρα μας που οφείλεται ακριβώς στη μη τήρηση της ισχύουσας συνταγματικής διάταξης, η οποία, μάλιστα, αναθεωρήθηκε το 2001, αλλά και στη μη εφαρμογή γενικότερα της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ελληνικής και ευρωπαϊκής.
-Η προτεινόμενη αναθεώρηση του άρθρου 20 παρ. 1 είναι σε κάθε περίπτωση περιττή. Η πολύ πιο λιτή διάταξη του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου έχει αποτελέσει επαρκές έρεισμα για τη συγκρότηση πλήρους συστήματος κανόνων κατοχύρωσης του δικαιώματος δικαστικής προστασίας. Πρέπει, μάλιστα, να παρατηρηθεί ότι ενώ με την αιτιολογική έκθεση εξαγγέλλεται πρόθεση ρητής κατοχύρωσης του δικαιώματος στην προσωρινή προστασία, λίγο πριν την υποβολή της αναθεωρητικής αυτής πρότασης των βουλευτών της πλειοψηφίας ψηφίστηκαν από την ίδια κοινοβουλευτική πλειοψηφία διατάξεις νόμου (άρθρα 20 ν. 3301/2004 και 4 ε παρ. 3 ν. 3388/2005), με τις οποίες επιχειρήθηκε η αποδέσμευση του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα από την υποχρέωση εκτέλεσης των αποφάσεων και διαταγών προσωρινής δικαστικής προστασίας.

32423423423

«ΚΑΘΑΡΣΗ» ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Η Εταιρία Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες ομόφωνα διαπιστώνει την ανάγκη να ολοκληρωθεί η έρευνα στο χώρο της Δικαιοσύνης χωρίς εξαιρέσεις, έτσι ώστε να εξαλειφθεί κάθε σκιά και να αποκατασταθεί στο ακέραιο η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τη Δικαιοσύνη και τους δικαστές, οι οποίοι στη συντριπτική πλειοψηφία τους ασκούν υποδειγματικά τα καθήκοντά τους. Επιπλέον η Εταιρία θεωρεί αναγκαίο το σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας και καταδικάζει τη μη τήρηση του απορρήτου της ανάκρισης. Τέλος αποδοκιμάζει την υποκατάσταση των θεσμοθετημένων οργάνων από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τη χρήση προϊόντων υποκλοπής [ακουστικών και οπτικών] και γενικότερα την εφαρμογή αθέμιτων μεθόδων δημοσιογραφικής έρευνας που οδηγούν σε σπίλωση των πολιτών.

32423423423

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

1.Κάθε μη αντικειμενική και μη αμερόληπτη κρίση των Δικαστών,
όπου και αν οφείλεται, είτε σε ιδιοτελή κίνητρα είτε σε αθέμιτες σχέσεις ή σε ποικίλες εντάξεις, είναι αποδοκιμαστέα.
2.Τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας οφείλουν να κινητοποιούνται εγκαίρως για να ελέγχουν με αυστηρότητα και με αποτελεσματικό τρόπο κάθε παράβαση του νόμιμου καθήκοντος των Δικαστών.
Ο έλεγχος πρέπει βεβαίως να αφορά και το αντίστοιχο καθήκον των λοιπών παραγόντων της δίκης.
Είναι λυπηρό το γεγονός ότι η κάθαρση στον χώρο της Δικαιοσύνης εμφανίζεται να ακολουθεί την δημοσιογραφική έρευνα.
3.Η δημοσιογραφική έρευνα και η θεμελιωμένη κριτική μπορούν να συμβάλλουν στην διαφανή λειτουργία των θεσμών και ειδικότερα της Δικαιοσύνης. Ωστόσο πρέπει να επισημανθεί ότι μέθοδοι έρευνας και δημοσιότητα που καταλήγουν σε γενικευμένη φθορά του κύρους της Δικαιοσύνης και σε στιγματισμό προσώπων κατά παράβαση βασικών δικαιωμάτων τους δεν αρμόζουν σε δημοκρατική Πολιτεία.
4.Τα τελευταία γεγονότα προσφέρουν κατάλληλη ευκαιρία για την εξυγίανση του χώρου της Δικαιοσύνης και για την αντιμετώπιση με τολμηρό και ριζικό τρόπο των προβλημάτων της εκ μέρους των οργάνων της αλλά και της Πολιτείας.
Οι ανωτέρω εξελίξεις δεν πρέπει πάντως να αποτελέσουν πρόσχημα για ρυθμίσεις αντικειμένων που δεν σχετίζονται με το πρόβλημα που έχει αναδειχθεί και ιδίως για επεμβάσεις με σκοπό την κατάργηση της δημοκρατικής αναδείξεως της Διοικήσεως των Δικαστηρίων.

32423423423

ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Δηλώσεις, συστάσεις, υποδείξεις και άλλου είδους παρεμβάσεις σε εκκρεμή δικαστική υπόθεση, δημόσιες ή μη, που αποτελούν ή μπορεί να θεωρηθούν ως προσπάθεια επηρεασμού της κρίσης, είτε των δικαστών είτε των εισαγγελέων, των οποίων κατοχυρώνεται επίσης η λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία, σύμφωνα με το Σύνταγμα της χώρας μας, κλονίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στην ανεξαρτησία και αμεροληψία των οργάνων της δικαστικής λειτουργίας.