32423423423

Ανακοίνωση νέου ΔΣ Εταιρίας Δικαστικών και εκπρόσωποι

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της «Εταιρίας Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες»,  που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 19ης Ιουνίου 2017, συνεδρίασε την 21η Ιουνίου 2017 και αποφάσισε ομόφωνα να συγκροτηθεί σε σώμα σύμφωνα με το Καταστατικό του, ως εξής:

-Πρόεδρος: κ. Μιχαήλ Πικραμένος, Σύμβουλος Επικρατείας, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.

-Α΄ Αντιπρόεδρος: κα Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτης Αθηνών

-Β΄ Αντιπρόεδρος: κ. Κωνσταντίνος Τόλης, Αντεπίτροπος Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο

-Γενική Γραμματέας: κα Μαρία Παπαδημητρίου, Εφέτης Αθηνών

-Ειδικός Γραμματέας: κ. Αλκιβιάδης Φερεσίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών Αθηνών

-Ταμίας: κα Νίκη Μεθενίτου, Ειρηνοδίκης Αθηνών

-Μέλος: κ. Χαρίλαος Κλουκίνας, Εφέτης ε.τ.

-Μέλος: κα Αικατερίνη Κουτσοπούλου, Πρωτοδίκης Δ.Δ. Αθηνών

-Μέλος: κα Ροζαλία Λάλλη, Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αιγίου»