32423423423

άρθρο Βασίλη Ανδρουλάκη για τη δικαστική ανεξαρτησία

Δημοσιεύθηκε άρθρο του Παρέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας Βασίλη Ανδρουλάκη με τίτλο “Ζητήματα δικαστικής ανεξαρτησίας” στο περιοδικό Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου τεύχος 4-5/2018